IPBES undervising

IPBES Danmark forankrer IPBES’ viden og ressourcer i danske fagmiljøer og politik. IPBES arbejder tværfagligt og inddrager derfor forskere fra en bred vifte af faglige miljøer. Samtidig sørger det danske kontor for, at den viden IPBES udarbejder, på baggrund af ønsker fra medlemslande, overleveres til de danske beslutningstagere, når konklusionerne er godkendt. IPBES Danmark sørger også for at formidle IPBES’ resultater til beslutningstagere og den danske befolkning.

Undervisningsmaterialet består af tre undervisningshæfter, to videoer og en lærervejledning. Hæftes titler er:

  • Hæfte 1: ‘Biodiversitetskrisen –  Hvor alvorlig er den? Hvad skaber krisen? Hvordan standser vi den?’
  • Hæfte 2: ‘Biodiversitetskrisen – Planetære grænser, grønt BNP og økologisk økonomi’
  • Hæfte 3: ‘Biodiversitetskrisen – Biodiversitets- og klimakrisen to kriser der hænger sammen’

Materialet sigter på at bibringe eleverne viden og indsigt i den aktuelle biodiversitetskrise samt på at analysere og diskutere relevante individuelle og samfundsmæssige handlemuligheder. Indholdet er i overensstemmelse med biologifagets formål og vil bidrage til, at eleverne opnår en faglig baggrund for at forholde sig til lokale og globale problemstillinger inden for bl.a. bæredygtighed og miljø og for selv at bidrage innovativt og ansvarligt til samfundets udvikling.

Gå til Idébanken