Ind i dansk

På hjemmesiden ‘Ind i dansk’ finder du både ‘Analysehjulet’, ‘Skrivehjulet’, en opslagsbog samt en oversigt de forskellige genre.

Analysehjulet er en hjælp til at analysere tekster m.m. i dansk i udskolingen. Analysemodeller er ofte meget forskellige og svære at finde rundt i. Analysehjulet var derfor en ide til et system, hvor arbejdet med forskellige genrer kunne følge de samme overskrifter. Dette skulle gerne skabe overskuelighed og mere tryghed i arbejdet med de mange genrer.

Skrivehjulet er en hjælp til at skrive i de forskellige genrer. Skrivehjulet er ikke en fremgangsmåde eller en metode. Det er nærmere en slags huskeseddel, hvor eleverne kan finde viden og hjælp til det skriftlige arbejde. Under overskriften “Hvordan skriver jeg?” er det derfor vigtigt at forholde sig til egne ideer til opbygning og indhold.

Gå til Idébanken