Gomat

3-2-1 go! På denne hjemmeside kan du finde inspiration til bevægelse i din matematikundervisning i indskolingen. Du finder både stjerneløb, quizzer, tema-forløb og logiske opgaver.

Gå til Idébanken