Forlaget Spiren

Forlaget Spiren udgiver undervisningsmaterialer til børn og voksne.

Målene for forlagets udgivelser er:

  • At skabe undervisning, der giver udfordringer til alle.
  • At skabe arbejdssituationer, hvor den enkelte elev alene eller i fællesskab med andre kan erhverve ny viden.
  • At udgive undervisningsmaterialer, der giver lærere og elever muligheder for gode arbejdssituationer og fælles oplevelser.

Målene kommer også til udtryk i forlagets slogan:

“Forlaget Spiren – bøger, der får børn til at gro” og “Mange måder at lære på“.

For at nå disse mål er nøgleordene for vore udgivelser derfor:

  • Helhed gennem faglighed såvel som tværfaglighed.
  • Differentiering.
  • Et varieret udbud af undervisningsformer såsom periodekurser, emne- og værkstedsarbejde, storyline, projekter og fælles klasseundervisning.
  • Vi sætter fokus på bevægelse i undervisningen, cooperative learning,  Gardners teorier om de mange intelligenser samt på “den drengevenlige klasse”.
Gå til Idébanken