Forlaget Jela

Når alle skal lære at læse. Det lille forlag – den store forskel. Specialforlaget Jela tilbyder gennemarbejdede materialer, der gør det både sjovere og nemmere at lære at læse og stave.

Specialforlaget Jela har med sine gennemarbejdede materialer, gjort det både sjovere og nemmere at lære at læse og stave. Materialerne er systematisk og målrettet opbygget. De tilbyder en grundig og trinvis undervisning, som har vist sig effektiv – også for de elever, for hvem læselæringen ikke lykkedes i første forsøg. Med forlagets materialer kan læreren “tage eleven i hånden” og vise ham en farbar vej frem mod at lære at læse og stave, så også han kommer til at opleve læseglæde og skrivelyst.

Gå til Idébanken