Forlaget Columbus

Forlaget Columbus udgiver undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. De udgiver trykte og digitale lærebøger til blandt andet fagene samfundsfag, historie, erhvervsøkonomi, engelsk, tysk og spansk.

Udover bøger, kan du også på Forlaget Columbus finde iBøger. Rigtig mange af udgivelserne er klar som iBøger, og flere er på vej. iBøgerne er versionerede udgivelser, der er tilpasset det digitale medie. I iBøgerne er supplerende materiale indlejret direkte i bogen, og til en række af grundbøgerne har vi produceret helt nyt videomateriale, der forklarer kernefaglige begreber. Både til glæde for elever og lærere.

Under ‘Bogens hjemmeside’ findes ekstramaterialer til de forskellige bogtitler.

Gå til Idébanken