Forlaget Æsop (Hop om bord)

Hop om bord-materialerne henvender sig til børnehavepædagoger, børnehaveklasseledere og 1. klasselærere, der ønsker at arbejde med sproglig opmærksomhed, bogstavindlæring og den første læse-/skriveindlæring på en anderledes og medrivende måde. Med Hop om bord-materialerne har man mulighed for at skabe en rød tråd i det pædagogiske arbejde med sproget. Alle materialer er skabt ud fra læringsprincippet: Læring gennem Leg.

Gå til Idébanken