EXAKT – Klar Parat Læring

Et univers af materialer til din undervisning. Klar Parat Læring er et kreativt onlineunivers med undervisningsmaterialer til de fleste fag i grundskolen samt didaktiske og pædagogiske værktøjer, som skal styrke din klasseledelse og skabe ro og overskud imellem aktiviteterne i hverdagen – for både elever og lærere. Materialerne har fokus på visuel komminukation, læring i fællesskab samt leg og bevægelse.

Gå til Idébanken