Din Tro-Min Tro

Tilbud til skoler og lærere i Frederiksberg, København, Roskilde, Køge og Tårnby.

Respekt og gensidig forståelse er baseret på viden om hin­anden. DinTro – MinTro har i folke- og privatskoler til formål at skabe dialog og viden omkring de 3 monoteistiske religioners baggrund og traditioner med vægt på forståelse og re­spekt for den enkeltes eget valg. I gennemgangen af de 3 religioner vil eleverne høre, at der er umådelig meget, der er fælles, men også noget der skiller. Forskellene til trods vil eleverne erfare, at vi kan leve sammen i gensidig respekt, tillid og godt naboskab.

Gå til Idébanken