Dansk Sang (Vikarmappen)

Vikarmappen er online og består af enkle musikopgaver til print. Anvendelse af ‘Vikarmappen’ kan naturligvis finde sted, hvadenten du er vikar eller ej. Opgaverne er kategoriseret i forskellige kategorier og er udformet, så de kan printes ud og løses individuelt. Anvend opgaverne i relation til anden undervisning, så størst mulig grad af sammenhæng kan finde sted.

Gå til Idébanken