Dansk her og nu

Undervisningssiden ‘Dansk Her og Nu’ kan bruges til at lytte til det danske sprog. Den har fokus på, hvodan man taler sammen i Danmark og svare på spørgsmål om dansk kultur. Hjemmesiden kan bruges i sprogtilegnelsen af det danske sprog.

Gå til Idébanken