Danmarks Matematiklærerforening/Forlaget Matematik

Danmarks Matematiklærerforening er en landsdækkende forening, der organiserer lærere og andre med faglig interesse for matematikundervisningen i den danske grundskole. Det vil sige i folkeskolen, de private grundskoler, efterskolerne og en række specialskoler. Danmarks Matematiklærerforening formål:

  1. Udgivelse af tidsskriftet MATEMATIK
  2. Udgivelser på Forlaget Matematik
  3. Deltagelse i debatten om fagets udvikling
  4. Samarbejde med andre organisationer, nationalt som internationalt

Forlaget Matematik udgiver inspirerende materialer til grundskolens matematikundervisning. Hvert år udgives årets afgangsprøver i abonnement til rigtig mange skoler. Vi trykker og formidler Undervisningsministeriets Formelsamling og udgiver bøger med forslag til afholdelse af mundtlige prøver eller idéer til forskellige matematiske eller tværfaglige temaer. Til ‘Matematikkens Dag’ hvert år i november udgives særligt materiale. Det er foreningens bud på undervisningsforløb, der viser, hvordan matematik kan bruges, og at der er matematik alle vegne omkring os. I 2010 blev forlagets første bud på faglig læsning, Ariel og Aurora og ti små lette matematik- og naturfagsbøger til de 6 til 9-årige udgivet.

Forlaget Matematik ApS udgiver elektroniske medier til matematikundervisningen. Først og fremmest ‘Matematikkens Univers’, der er et webbaseret undervisningsmiddel til brug i grundskolens ældste klasser. Det er tænkt som et avanceret undervisningsprogram, der kan dække undervisningen i matematik fra 7. – 10. klassetrin.

Gå til Idébanken