Børnetrafil

TRAFIK I BØRNEHØJDEer en socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i at arbejde helhedsorienteret med trafikudfordringer ved skoler. Vi ved, at langt de fleste problemer ved skoler skal håndteres med en adfærdsvinkel. Derfor er første skridt altid at afprøve hvilken adfærd, der kan løse en skoles trafikudfordringer. Med dette udgangspunkt kan vi udvælge hvilke fysiske anlæg, der kan understøtte den ønskede adfærd – og omvendt.

Formålet med vores projekter er at løse trafikudfordringer med en adfærdsvinkel. Midlet er grundig inddragelse af dem det hele handler om – eleverne.

Gå til Idébanken