Bibib.dk

Bibib.dk er en online-platform til udlån af bøger i et skolebibliotek.

Mange skoler har deres bøger stående i et bogdepot, uden at skolen har en egentlig bibliotekar. Lærerne henter derfor selv deres materialer og deler ud i klasserne. Når bøgerne skal lånes ud, er det svært at holde et godt overblik over, hvilke elever der har dem.

Det kan også være svært at sikre sig, at eleverne passer godt på deres materialer. Bøgerne slides hurtigt.

Det viser sig, at eleverne passer bedre på deres materiale, når de holdes ansvarlig for dets stand.

Det sparer mange penge i det lange løb.

Gå til Idébanken