Affald

På ‘Affald.dk’ kan du lære om affald, genbrug og miljø. Hjemmesidens formål er at give let adgang til aktuelle og fagligt velfunderede oplysninger om affald, affaldsbehandling og miljø og inspirere lærere, pædagoger og elever til at arbejde med emnerne i undervisningen.

Gå til Idébanken