Vis med ord – Genert

Normal pris:

0  kr

“Vis med krop & sprog – Beskriv med sanser og følelser”

Mine plancher: “Vis med krop & sprog” er tænkt som en del af en sproglig værktøjskasse til inspiration i elevernes skriveproces. Plancherne bruger jeg, når eleverne skal øve sig i at skrive beskrivende med sanser og følelser.

Plancherne kan bruges, når eleverne øver sig i at skrive skønlitterært. Jeg giver det benspænd, at eleverne skal skrive uden at skrive ordet på følelsen direkte. Det er oplagt, at eleverne med kroppen skal vise følelsen og give en mundtlig beskrivelse, før de skriver.

Materialet indeholder:

  • 1 stk. planche
  • Vejledning

Jeg har arbejdet som lærer i 18 år på en folkeskole, hvor ca. 95% af eleverne er tosprogede. Jeg underviser i dansk samt håndværk og design. Desuden har jeg funktion som læsevejleder på mellemtrinet og i udskolingen.

Betalingskort
Menu
Shop