Vi arbejder med tallene 1-10.

Normal pris:

25  kr

Vi arbejder med tallene 1-10.

Materialet indeholder 4 dele:

  • Talkolonner – indsæt manglede tal i talkolonnerne (15 sider)
  • Størst / mindst – sæt ring om det største tal (20 sider)
  • Før / efter – indsæt det tallet der mangler før eller efter (20 sider)
  • Talrækker – indsæt manglende tal i talrækkerne (30 sider)

Hver del indeholder ensartede opgavetyper, så de er genkendelige.

Der kan arbejdes med opgaverne hver for sig, eller opgaverne kan blandes. Hvis opgaverne blandes og der ønskes en forside, er denne vedlagt som pdf.

Betalingskort
Menu
Shop