Tyske grammatikøvelser – 27 øvelser

Normal pris:

0  kr

Jeg har i mere end 40 år arbejdet som tysklærer i en folkeskole i Lemvig kommune.

Da computeren langsomt vandt indpas i min dagligdag, lavede jeg en tysk grammatik til brug for de skriftlige opgaver. Mine elever efterspurgte efterhånden opgaver, som kunne understøtte dem i forståelsen af den lidt vanskelige tyske grammatik. Disse opgaver er i tidens løb blevet til 27, som faktisk dækker hele den tyske grammatik. Hvis man er kommet gennem disse opgaver, er man klædt rigtig godt på i det videre arbejde med skriftlig tysk.

Elevopgaverne er udarbejdet på en sådan måde, at de i opgaven anførte gloser alle står i grundform. Det er så op til eleverne at sætte ordene i rigtig form, i rigtig kasus og/eller med den rigtige placering. Ord, der er skrevet med kursiv, skal ikke bøjes!

Hver øvelse har i overskriften et tal med en §. Øvelserne henviser til det tyske grammatikhæfte, der også er at finde på BubbleMinds. Og det er alt sammen gratis!

Hvis der er enkelte brugere, der er lidt usikre på den tyske grammatik, henvises til de samme opgaver under overskriften: Facitliste til 27 tyske grammatikøvelser.

Yderligere er der til materialet udarbejdet 23 ark med yderligere forklaringer til grammatikhæftets 24 paragraffer.
Disse ark går under navnet “23 forklaringer til den tyske grammatik.

Sluttelig er der til arbejdet med de tyske grammatikøvelser lavet 8 øvelser, der alle er yderligere hjælp til løsningen af grammatikøvelserne.
Disse såkaldte hjælpeark bærer betegnelsen “8 hjælpeark til de tyske stiløvelser”.

Med håbet om, at disse opgaver vil kunne finde anvendelse i tyskundervisningen, sendes de venligste hilsener

Ole Due
ole.due@mvbmail.dk

Materialet til “27 tyske grammatikøvelser” indeholder:

 • Oversigt over kursus i tysk grammatik (1 ark):
  • Øvelse 1, nutid af sein
  • Øvelse 2, datid af sein
  • Øvelse 3, nutid af werden
  • Øvelse 4, datid af werden
  • Øvelse 5, nutid af haben
  • Øvelse 6, datid af haben
  • Øvelse 7, førnutid
  • Øvelse 8, nutid af verbum
  • Øvelse 9, datid af verbum
  • Øvelse 10, førnutid
  • Øvelse 11, forholdsord, der styrer akkusativ
  • Øvelse 12, forholdsord, der styrer dativ
  • Øvelse 13, dativ
  • Øvelse 14, personlige stedord
  • Øvelse 15, uregelmæssige svage verber
  • Øvelse 16, genitiv
  • Øvelse 17, akkusativ eller dativ
  • Øvelse 18, bisætninger
  • Øvelse 19, stærke verber
  • Øvelse 20, tillægsordenes endelse
  • Øvelse 21, mådesudsagnsordene
  • Øvelse 22, løst sammensatte verber
  • Øvelse 23, henførende stedord
  • Øvelse 24, tillægsordenes gradbøjning
  • Øvelse 25, forholdsord, der styrer genitiv
  • Øvelse 26, noget med da
  • Øvelse 27, passiv
Betalingskort
Menu
Shop