To tal-løb

Kroppen kommer i bevægelse, men også koncentration og hukommelse skal i sving, når man får dikteret et et-, to-, tre-, eller firecifret tal, som skal huskes og findes ciffer for ciffer i forskellige områder og sammensættes til det dikterede tal på et “løberkort”. Titalssystemets opbygning og cifrenes placering læres på en visuel, taktil og auditiv måde med de to tal-løb. Materialet indeholder alt hvad der skal kopieres til løbene, samt huskeliste til læreren.

Normal pris:

45  kr

I gruppe-løbet er fokus både på den faglige øvelse, men også på samarbejdet mellem eleverne i gruppen, som har et fælles løberkort, hvor tallets cifre ved fælles hjælp skal findes og sammensættes korrekt ud fra hukommelse af det dikterede tal. I det individuelle tal-løb er fokus på den enkelte elevs talkendskabs-træning med de to øvelser dels som tal-oplæser og dels som løber, der skal finde og sammensætte det dikterede tal.

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop