Teater og æstetiske læreprocesser i undervisningen? Forventnings- og oplevelseskort

Ønsker du at få endnu mere ud af kunstoplevelsen, når du og dine elever oplever teater?

Normal pris:

0  kr

et redskab til at få mere ud af kunstoplevelsen kan gøres ved at bruge dette materiale ’Forventnings- og oplevelseskort’. Kortene er udviklet i samarbejde med Dansehallerne og Levende Musik i Skolen og kan også findes på Teatercentrums hjemmeside.

Kortene kan bruges til at skabe dialog om kunstneriske oplevelser i skolen, både før og efter kunstoplevelsen (10-60 min.)

Kortene kan bruges i forbindelse med teater, dans, musik, på tværs af fag, klassetrin og form – dvs. hvad enten der er tale om enkeltstående kunstoplevelser eller længerevarende forløb. Det er et lettilgængeligt format, der samtidig skaber mulighed for at komme mere i dybden med – og opnå en større faglig forståelse for – den enkelte kunstneriske oplevelse.

Materialet inkluderer også ’blanke’ kort, hvor det er muligt at videreudvikle det eksisterende format. Forventnings- og oplevelseskortene kan enten printes ud eller bruges direkte på smartboardet. Materialet er gratis og kan hentes fra Teatercentrums hjemmeside (hvor du også kan finde andre gratis undervisningsmaterialer) eller hent dem her på BubbleMinds.

Materialet indeholder:

  • Guide til Forventnings- og oplevelseskort
  • Forventningskort – Indskoling (9 kort – 1 kort pr. A4 side)
  • Forventningskort – mellemtrin og udskoling (9 kort – 4 kort pr. A4 side)
  • Oplevelseskort – indskoling (9 kort – 1 kort pr. A4 side)
  • Oplevelseskort – mellem trin og udskoling (9 kort – 4 kort pr. A4 side)
  • Spørgeguide (1 ark)

Derudover tilbyder Teatercentrum også et gratis, digitalt læringsspil – Sæt Scenen!, som er udviklet under Dansk Teater 300 år. Læs mere om spillet her.

Betalingskort
Menu
Shop