Tallene 0-100: Hæfte 1

Normal pris:

0  kr

Dette hæfte indeholder hæfter med færdighedsopgaver indenfor emnet tal. Alle opgavesamlingerne indeholder 12 sider og kan derfor kopieres som et hæfte i A4.

Hæfterne stiger i sværhedsgrad og kan derfor med fordel differentieres, så elever i samme klasse arbejder med forskellige hæfter, alt efter deres niveau.

Hæfterne om tal arbejder med tallene 0-20, 0-100 og 0-1000 og indeholder:

  • Begreber: en’ere, ti’ere, hundreder, nabotal, ti’er venner, mindst og størst, ulige tal, lige tal, cifre
  • Opgaver: Skriv tallene, tæl, farv antallet, talrækker både forlæns og baglæns, sæt tal i rigtig rækkefølge, tallinjer, Læg 2, 5, 10 til, prik til prik, tæl penge/centicubes, tal der kommer før/efter.

Målgruppe: 0.-3. klasse.

Du kan finde flere hæfter på min hjemmeside www.undervisningsforlob.dk

Jeg er uddannet lærer fra Blaagaard Seminarium i 2007 med linjefag i Matematik, billedkunst, biologi, idræt og svømning. Jeg har siden undervist i både privat- og folkeskole, hvor jeg bl.a. har undervist i matematik fra 1.-10. klasse og billedkunst fra 1.-8. klasse. Derudover har jeg været klasselærer for mange klasser. I 2013 lavede jeg nogle undervisningsforløb til Gyldendals matematikportal.

Se mere materiale på min hjemmeside www.undervisningsforlob.dk 

Betalingskort
Menu
Shop