Skrivebog 120 ord med skrivevej

Normal pris:

49  kr

Skrivebogen med 120 almindelige ord gør det muligt for eleven at øve sig i at skrive ord. Den bruger de samme bogstaver som er indlært i Skrivebogen. Her har eleverne lært og indøvet bogstavernes skrivevej ud fra et vejkort over skrivevejene. På dette vejkort er hvert bogstav placeret på forskellige veje, alt efter hvilket særpræg og skrivevej bogstavet har.

For at automatisere skrivevej og skrivehøjde er der i Skrivebogen over 120 almindelige ord fortsat tal og pile ved hvert bogstav. Det er en hjælp til eleven for at få skrevet bogstaverne korrekt. Udfordringen ved at skrive små ord er, at flere bogstavers form og skriveretning skal koordineres.

Materialet indeholder:

  • Skrivebog med de 120 ord (25 sider)
  • Skrivebog med billeder (11 sider)
  • Skrivehæfte med trykbogstaver (1 sider)
  • Mønstre (5 sider)
  • Skriveevaluering (4 sider)
  • Tomme skrivehuse (sider)
  • Vejlending

Udover Skrivebogen med 120 almindelige ord findes der forskellige skriveark, der kan understøttes skrivningen samt en ekstra skrivebog med billedstøtte.

I de spillet 120 almindelige ord  trænes de 120 almindelige ord og skrivevej også. Spillet kan downloades for 49 kr.

Under Byg og stav findes mange forslag til, hvordan der kan arbejdes med en sætning om dagen i 0.-2.klasse, for at få trænet de 120 almindelige ord. Farverne på togvognene og rækkefølgen af ord følger dette materiale, der kan downloades gratis.

NB! Husk altid at indberette Bogstavmusikanternes læremidler til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak!

Du kan se alle Bogstavmusikanternes materialer her: https://bubbleminds.dk/udgivere/bogstavmusikanterne/

Find også Bogstavmusikanterne på https://www.bogstavmusikanterne.dk

Lyt til sange og hørespil på: https://www.youtube.com/channel/UCYWsmjsk3mHOZgNSfr7Spkg/

Har du spørgsmål til nogle af læremidlerne, er du velkommen til at skrive til bogstavmusikanterne@gmail.com

Mette Bech står bag bogstavmusikanternes materialerne. Hun har været lærer i 17 år, læsevejleder og specialundervisningslærer og det er i denne forbindelse at materialerne er udviklet gennem praksis. Siden 2014 har hun været pædagogisk konsulent på CFU Absalon, hvor hun rådgiver lærere indenfor bl.a indskolingsdansk og dansk som andetsprog.

Bogstavmusikanterne vandt årets læseinitiativpris i 2010 for sin legende tilgang til læsning.

http://www.bogstavmusikanterne.dk/sange.

Betalingskort
Menu
Shop