Royalt vendespil – fra gamle Gorm til Margrethe

Jeg var vist ikke den eneste, der fik både kransekage og bobler galt i halsen, da Hendes Majestæt Dronningen meddelte, at hun abdicerer. For at finde en lignede begivenhed i Danmark skal vi helt tilbage til Erik d. 3. i 1146 – og den nytårstale så jeg vist ikke.

Derfor har jeg lavet et vendespil med 21 stik. Disse fortæller en del af dronningens personlige historie, ligesom der er  nedslag i kongerækken og forskellige kanonpunkter.

Normal pris:

0  kr

I forbindelse med Dronning Margrethes abdicering som landets regent er dette vendespil lavet. De 21 stik fortæller dels en del af dronningens personlige historie, ligesom der også er nedslag i kongerækken og historiekanonen. Spillet kan spilles som et klassisk vendespil – 1 mod 1 – eller lade flere spille sammen i par. Til hvert stik er et spørgsmål. Dette spørgsmål kan besvares, efter spillet er slut, ligesom de 21 stik kan placeres i kronologisk rækkefølge, når spillet er slut.

Materialet indeholder:

  • 8 sider til udklip (21 stik)
  • Lærervejledning med links til video og anden relevant vide.

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop