Røre-gøre grammatik 5 – Ordklasser

Normal pris:

75  kr

En af de helt fundamentale ting i det danske sprog er vores ordklasser. De definerer vores sprog og nuancerne i sproget. Derfor er det ligeledes fundamentalt, at der bliver arbejdet med ordklasserne på samtlige årgange i grundskolen, så brugen af og forståelsen for ordklasserne ligger på rygraden. Det vil styrke både elevernes sprogbrug og deres skriftlige fremstillinger.

Materialet her er et røre-gøre materiale, der involverer de elever, der er visuelle, taktile og kinæstetiske. Det kan benyttes i klassesammenhæng, i team, makkerpar og individuelt. Desuden forefindes der træning med CL-strukturer. Eleverne vil gennem arbejdet med ordkortene komme ud i mange spændende grammatiske diskussioner, som vil hjælpe dem med at forstå et ords bøjning og hvorfor det er, som det er.

I materialet er der plancher med bøjningsformer, samt hjælpeark til eleverne på alle skolens klassetrin.

Materialet kan bruges fra 1. kl. til og med 10. kl.

Grundig lærervejledning med mange arbejdsforslag medfølger.

Betalingskort
Menu
Shop