Røre/gøre-grammatik 4: Leg med: ord/sætninger/feltanalyse

Normal pris:

75  kr

Leg med ord/sætninger/feltanalyse er essentielt for, at elever kan forstå, hvordan vores sprog er bygget op. Når de forstår, at forskellige ord hører sammen i ordklynger, så bliver de i stand til at benytte sproget korrekt både skriftligt og mundtligt. Samtidig bliver de bedre forfattere, fordi de kan variere deres skriftsprog.

I dette røre-gøre materiale, som er specielt god til de visuelle, taktile og kinæstetiske elever (ca. 70% af eleverne i en klasse) kan de både, se, røre og gøre, så ordsammensætningen bliver synlig. Derved kan de huske, hvilke ord, der arbejdes med, se hvordan ordene kan sættes sammen på forskellig måde og læses op, så de kan høre, om en sætning er korrekt eller ej.

Det kan der komme mange sjove situationer ud af, men ikke mindst så får de et dyp i det grammatiske bad, når de efterfølgende skal diskutere/snakke om, hvorfor en sætning er korrekt/ikke korrekt.

Materialet kan ud over at bruges i den daglige undervisning desuden benyttes i modtageklasser, støtteundervisning, specialklasser,  hvor ordkortene vil være en stor hjælp for både  ikke-etnisk danske elever og elever, der har svært ved danskfaget. De får en unik mulighed  for at forstå det danske sprog, og hvordan det bruges. I den almindelige undervisning kan det bruges fra 1. klasse og hele grundskolen igennem, idet sværhedsgraden hele tiden kan øges ved at sætte flere og flere ord og ordklasser ind i sætningen.

En grundig lærervejledning medfølger.

Betalingskort
Menu
Shop