Rimereglen – Mine læsenøgler

Normal pris:

40  kr

Her får du 6 huskenøgler som omhandler rimereglen.

De 6 huskenøgler viser eleverne visuelt, på en enkel og overskuelig måde, hvordan de vha. rimereglen kan læse nye ord ud fra ord, de allerede kender.

De 6 huskenøgler kan bruges i sættet “Mine læsenøgler“, som er læseregler og læsestrategier, der kan bruges i begynderlæsningen i 0.-2. klasse. Forsiden til læsenøglerne kan downloades separat (gratis) her.

Det anbefales, at nøglerne lamineres og klippes ud, så de holder længere. De kan også printes i stort format som planche og hænges op i klassen.

Materialet indeholder:

  • Rimereglen – oversigt med at, ind, op, and
  • Rimereglen – is
  • Rimereglen – ar
  • Rimereglen – år
  • Rimereglen – ur
  • Rimereglen -ugle

HUSKENØGLER: Overordnet kalder vi alle vores kort for “Huskenøgler”. “Huskenøglerne” er laminerede kort i et fængende, æstetisk layout med korte, strukturerede informationer på.  “Huskenøglerne” hjælper eleverne med at huske, og de skaber overblik over den viden og læring, som gives i undervisningen. Princippet med alle “Huskenøglerne” er, at de løbende sættes i en nøglering, efterhånden som der undervises i stoffet. “Huskenøgle-sættet” er nemt at tilgå for eleverne og noget, som de har lige ved hånden ved opgaver. Det erstatter dermed massevis af løsark, hæfter og dokumenter og kan følge dem gennem hele deres skolegang.

“LÆSENØGLERNE” er huskenøgler, som præsenteres løbende for eleverne i 0.-2. klasse efter behov. Hver gang vi har gennemgået en læseregel, får eleverne den matchende læsenøgle i deres personlige nøglering, hvis de har brug for at øve sig på reglen. Når eleven mestrer læsereglen, er det meningen, at den skal fjernes fra nøgleringen, så der kun er de læsenøgler i spil, som barnet skal have fokus på. Derved bliver elevernes nøgler meget individuelle med afsæt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

“Læsenøglerne” er lige så meget et kommunikationsværktøj i samarbejdet mellem læreren og hjemmet, da forældrene kan følge med i, hvilke regler og strategier der er blevet undervist i og derved kan bruge dem i læsningen derhjemme. 

Betalingskort
Menu
Shop