Rimanalogi

Normal pris:

30  kr

Dette materiale er en del af Forlaget Kluddermors ”Røde Serie”, hvor der arbejdes med rimordene og den fonologiske opmærksomhed. Land, mand og tand ender alle på ”and”. Ordene rimer og deres endelser staves ens. Dette kaldes for rimanalogi. Elever som endnu ikke mestrer kunsten at sammensætte flere fonemer i træk, som f.eks. k-a-t, kan vha. rimanalogi få et tidligt indblik i fonemsammensætningen. Denne forståelse for lydenes sammentrækning er et essentielt punkt, når der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed.

I materialet arbejdes med et udvalg af de danske rimord, der kan illustreres vha billeder. Eleven skal altså kun afkode ét enkelt fonem og ledes derefter videre til et billede af et af de mest almindelige rimord på dansk. And bliver pludselig til land eller mand eller tand. I undervisningen kalder jeg dette for, ”at trylle med ordene”.

Ved at lære disse faste rimord, bliver eleverne i stand til at kombinere dem på tværs. Dette kaldes at læse og skrive ved rimanalogi eller onset-rime.

Målgruppe

Materialet henvender sig til elever i 0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til klasseundervisning eller mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. Især ordblinde kan have brug for en struktureret undervisning i rimanalogi.

Anvendelse

Til hver af de 12 rimord i materialet er knyttet et klippeark. Lad eleverne klippe de små billeder ud og lime dem ind på den rigtige plads overfor det  fonem, som skaber det nye ord (trylleordet). Når siden er færdig, vil man kunne se, at nogle ordrækker rimer, andre ikke. Her er det oplagt at tage en snak om forskellen på lydrette og ikke lydrette ord.

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com
Betalingskort
Menu
Shop