Question Cards | Press Conference | Engelsk Udskoling | English

Normal pris:

0.00  kr

Metoden „pressemøde“ eller „press conference“ kan bruges i den almene engelskundervisning for at styrke eleverne i at danne spørgsmål, svare og diskutere på målsproget eller som en Ice Breaker, hvis eleverne ikke kender hinanden eller læreren endnu.

Materialet indeholder:

  • Spørgsmålskort
  • Vejledning / idéer til undervisningsbrug

Vejledning / idéer til undervisningsbrug:

  1. Pressemødet som Ice Breaker:

Metoden ”pressenkonference” kan bruges på første skoledag, hvor eleverne skal lære hinanden eller læreren bedre at kende.

Eksempel, når eleverne skal lære læreren at kende:

Efter læreren har præsenteret sig for klassen, munder præsentationen ud i et pressemøde. Spørgsmålskortene bliver delt ud blandt eleverne og alle elever får lov til at skrive deres spørgsmål til læreren ned på kortet (anonymt). Disse bliver samlet ind igen. Der bliver udvalgt en ordstyrer, som læser spørgsmålene til læreren.

  1. Pressemødet som undervisningsmetode:

Metoden kan anvendes lige som ”den varme stol”. Her er der mulighed for at have flere personer i den varme stol, og igen er det kun én udvalgt elev (eller en lille elevgruppe), der læser de stillede spørgsmål. Spørgsmålene kan handle om det emne, der lige er blevet behandlet eller elevernes selvvalgte emner.

Metoden kan også bruges som argumentationsøvelse/debat, hvor to elever skal fortælle om deres holdning om et emne og de andre elever kan stille kritiske spørgsmål.

Betalingskort
Menu
Shop