Problemregningsopgaver til mellemtrinnet – PANDEKAGER

Normal pris:

0  kr

Materialet her kan bruges som supplement til den almindelige matematikundervisnings opgaver med problemløsning og træner således elevernes problemløsnings- samt tankegangskompetence.

Derudover er materialet ikke mindst velegnet, hvis læreren for mellemtrinnet – eller den tidlige udskoling – ønsker at præsentere elever for opgaver, der giver mening fra hverdagslivet, og som skal præsenteres i det format, der arbejdes med i problemregningsopgaver i de afsluttende klasser.

Hvert sæt består af ti opgaver. I sættet er nogle af opgaverne mærket med *, og disse opgaver har en højere sværhedsgrad end de øvrige.

Bagerst i sættet er forslag til opstilling af opgaver og svar.

I sættet er i forhold til elevernes sprogforståelse angivet, hvilke matematiske begreber samt før-faglige ord, der arbejdes med.

Sættet kan købes enkeltvis for 10 kr., men du kan også købe en serie på fem sæt for 30 kr.

Sættet “BIOGRAFEN” er lagt ud til gratis download, så der er mulighed for at hente dette og se, hvordan et opgavesæt kan se ud i sin helhed.

Materialet indeholder:

  • Vejledning
  • 10 opgaver (2 sider)
  • Facitliste

Jeg hedder Martin Ommundsen og er uddannet lærer fra Læreruddannelsen Zahle i 2010.

Mine linjefag er matematik, idræt, samfundsfag og historie. I 2016 færdiggjorde jeg en kandidat i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet.

Til daglig underviser jeg i udskolingen på en folkeskole i Nordsjælland.

Betalingskort
Menu
Shop