Problemregningsopgaver til mellemtrinnet – 5 sæt

Normal pris:

0  kr

Materialet her kan bruges som supplement til den almindelige matematikundervisnings opgaver med problemløsning og træner således elevernes problemløsnings- samt tankegangskompetence.

Derudover er materialet ikke mindst velegnet, hvis læreren for mellemtrinnet – eller den tidlige udskoling – ønsker at præsentere elever for opgaver, der giver mening fra hverdagslivet, og som skal præsenteres i det format, der arbejdes med i problemregningsopgaver i de afsluttende klasser.

Hvert sæt har et tema og består af ti opgaver. I sættet er nogle af opgaverne mærket med *, og disse opgaver har en højere sværhedsgrad end de øvrige.

Bagerst i sættet er forslag til opstilling af opgaver og svar.

I hvert sæt er i forhold til elevernes sprogforståelse angivet, hvilke matematiske begreber samt før-faglige ord, der arbejdes med.

Sættene kan købes enkeltvis for 10 kr. – eller alle fem for 30 kr.

Sættet “BIOGRAFEN” er lagt ud til gratis download, så der er mulighed for at hente dette og se, hvordan et opgavesæt kan se ud i sin helhed.

Materialet indeholder:

  • Vejledning
  • 5 sæt á 10 opgaver (5 x 2 sider)
  • Facitlister

Jeg hedder Martin Ommundsen og er uddannet lærer fra Læreruddannelsen Zahle i 2010.

Mine linjefag er matematik, idræt, samfundsfag og historie. I 2016 færdiggjorde jeg en kandidat i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet.

Til daglig underviser jeg i udskolingen på en folkeskole i Nordsjælland.

Betalingskort
Menu
Shop