Peng’ Pong – Hverdagsøkonomi til mellemtrinnet

Normal pris:

0  kr

Her er et gratis undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som styrker den finansielle dannelse for elever på mellemtrinnet. Undervisningsmaterialet udvikler elevernes kompetencer, færdigheder og viden indenfor økonomi gennem øvelser, dialog og refleksion.

Peng’ Pong er et helt nyt projekt, der ønsker at styrke den finansielle dannelse for elever på mellemtrinnet. Projektet tager udgangspunkt i elevernes hverdagsoplevelser og vil igennem øvelser, dialog og refleksion udvikle elevernes kompetencer, færdigheder og viden indenfor økonomi.

Projektet og undervisningsmaterialet er udarbejdet af Danske Skoleelever i samarbejde med Danske Bank.

Forløbet skal være med til at give eleverne gode finansielle vaner, der gør dem i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i situationer i deres hverdagsliv, hvor penge og økonomi indgår. Dermed skal forløbet være et godt startskud til elevernes videre økonomiske færden. Peng’ Pong henvender sig til alle lærere, der ønsker at gøre deres elever bedre rustet til at møde økonomiske problemstillinger i hverdagen.

Peng’ Pong modulernes opbygning

Modulerne er bygget op, så der ikke nødvendigvis er et rigtigt eller forkert svar. Her er dialogen og refleksionerne i centrum. Når eleverne har gennemført alle 4 moduler, vil det styrke deres argumentation og kommunikation omkring penge og matematik. Peng’ Pong benytter autentiske matematiseringfor selvom økonomi kan være et abstrakt begreb, så er det relaterbart for mange elever, da samfundet kalder på en finansiel og økonomisk forståelse for at kunne gebærde sig i detGennem afprøvningerne i vores ekspertklasser har vi oplevet, at mange elever har en naturlig interesse for området, og alle kan byde ind med nogle erfaringer eller gode spørgsmål, da opgaverne ligger op til matematisk modelleringDet åbner op for dialogen med matematikkens rolle i samfundsmæssige sammenhænge, som eleverne køber ind på. Samtidig er de didaktiske greb ikke så matematiktunge, for at fordre at de elever, som ikke bryder sig om matematik og er passiv i timerne, bliver mere aktive og får succesoplevelser, og øger deres kritiske og kreative tænkning.  

Peng’ Pong opfylder følgende fællesmål 

Matematiske kompetencer 

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.  

 • Eleven har viden om kendetegn ved lukkede, åbne og rene matematiske problemer samt problemer, der vedrører omverdenen.  
 • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser.  
 • Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser.  
 • Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde.  
 • Eleven kan anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser.  
 • Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik.  

Tal og algebra 

Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger.  

 • Eleven kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer.  
 • Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi.  
 • Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal herunder anvendelse af regneark.  

Geometri og måling 

Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.  

 • Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser.  
 • Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal.  

Statistik og sandsynlighed 

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder.  

 • Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data.  
 • Eleven har viden om grafiske fremstilling af data.  
Betalingskort
Menu
Shop