Ord på række

Normal pris:

0  kr

Ord på række er en bevægelsesaktivitet udarbejdet til træning af basis ordforråd og bøjning af tillægsord.

Formålet med aktiviteten er at øge basis ordforråd, sætningsopbygning, vurdering, argumentation – samt træne bøjning af tillægsord. Vurderingspladerne og ordkortene kan tilmed bruges i andre læringssammenhænge. Fx. i arbejdet med handlingsforløb, kronilogiske rækkefølger, hentediktat, kimsleg eller som ophæng.

Eleverne (makkepar eller små grupper) får udleveret en vurderingsplade. Fx. “Stor og Lille”. De tilhørende ordkort placeres med bagsiden og et stykke væk. Eleverne løber på skift hen og henter et kort, som de tager med tilbage. Tilbage hos deres makker skal de fortælle, hvad der er på kortet. Fx. “en elefant” de skal vurdere om den er stor eller lille og derefter placere kortet på pladen. Når 5 kort er hentet, skal eleverne gennem dialog placere kortene i rækkefølge og formidle deres resultat for læreren eller andre grupper ved hjælp af sætningerne på hjælpearket osv….

Materialet indeholder:

  • 5 vurderingsplader (kategorier)
  • 5 hjælpeark
  • 5×15 billed/ordkort
  • En tom skabelon (vurderingsplade)

Husk at indberette til CopyDan, hvis din skole er udvalgt til kontrolskole.

Betalingskort
Menu
Shop