Når sandheden svigter – undervisningsforløb til udskolingen om fake news-roman

Når sandheden svigter er en realistisk ungdomsroman om konspirationsteorier, fake news, misinformation, medier og manipulation direkte inspireret af virkelighedens nyhedsstrømme. Materialet lader eleverne arbejde med bogens temaer, samt deres egen adfærd på nettet.

Normal pris:

0  kr

Når sandheden svigter er en realistisk skønlitterær ungdomsroman om konspirationsteorier, fake news, misinformation, medier og manipulation. Den handler om tre unge, der som led i en skoleopgave i mediefag opdigter en konspirationsteori. Romanen viser, hvordan de tre forholder sig forskelligt til de etiske problemstillinger, de møder, da de selv begynder at sprede deres egen falske teori på nettet. 

Bogens handling udfoldes tæt på, hvad unge i dag selv oplever på nettet. Gennem de forskellige karakterer og skift i synsvinkel kan eleverne leve sig ind i bogens fiktive dilemmaer, som de selv må lære at håndtere i en medievirkelighed, der kun bliver sværere at navigere i i fremtiden. Dette materiale lader eleverne arbejde med bogens dilemmaer og deres egen tilstedeværelse på nettet.

Bogen er direkte inspireret af virkelighedens konspirationsteorier og nyhedsstrømme. Forfatterne har lavet et grundigt researcharbejde og præsenterer løbende i romanen otte konspirationsteorier fra den virkelige verden. Den er dermed ikke blot en spændende fiktionsfortælling, men præsenterer også gennemarbejdet og velformidlet baggrundsviden om kendte konspirationsteorier gravet frem fra historien.

Læringsmål:

  • Jeg kan analysere og beskrive romanens hovedpersoner og deres motiver.
  • Jeg kan analysere og beskrive romanens komposition og fortælleforhold.
  • Jeg kan fortolke og diskutere bogens temaer om sandhed, konspirationsteorier, fake news og internetkultur og perspektivere dem til mit eget liv.
  • Jeg har fået en forståelse for de etiske dilemmaer og konsekvenser, der omgærder fake news.
  • Jeg kan forholde mig kritisk til, hvad jeg læser på internettet.
  • Jeg har fået styrket min viden om, hvordan informationsdeling på nettet fungerer, og
    hvad jeg skal være bevidste om, når jeg selv fremsøger viden.
Betalingskort
Menu
Shop