MULTIPLIKATION Spil: Areal-erobrer

Normal pris:

0  kr

Vælg en 6-sidet og en 10-sidet terning, hvis der skal spilles med 1-6-tabellen.
Vælg to 10-sidede terninger, hvis der skal spilles med 1-10-tabellen.

Hver elev vælger en farve. Eleverne skiftes til at slå med terningerne.
Slår en elev fx en 5’er og en 2’er, skal eleven med sin farve tegne et rektangel med tilsvarende sidelængder. Herefter udregnes arealet og skrives i rektanglet.
Eleverne udregner undervejs deres erobrede areal i de farvede felter. Eleven med det størst erobrede areal efter x antal minutter vinder.

Eleverne skal starte fra deres eget hjørne, og en elevs rektangler skal berøre hinanden.
Hvis en elev ikke kan tegne et rektangel med de rette sidelængder, går turen videre.

©️ Julie Hardbo Larsen
Husk at indberette til Copydan, hvis din skole er udvalgt som kontrolskole.

Folkeskolelærer. Matematikvejleder. Underviser i matematik, fransk og madkundskab på en skole i Københavnsområdet.

Fagchef for matematik hos Lær for Livet, der er et læringsprogram for udsatte børn og unge. Her laver jeg materiale til og tilrettelægger matematikundervisningen på vores læringscamps.

Forfatter på Alineas materiale TURBO, der er målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen.

Har en forkærlighed for materialer og aktiviteter, der rummer elementer af leg, spil og bevægelse.

Jeg kan kontaktes på julie@hardbo.dk

Betalingskort
Menu
Shop