Min stemme

Visuelt understøttende materiale til samtalen om stemmeføringen i lokalet.

Normal pris:

25  kr

Brug illustrationen til at konkretisere samtalen om stemmeleje og støjniveau i klassen eller i børnegruppen. Har du og eleven eksempelvis samme opfattelse af, hvor på skalaen I hver især ligger. På hvilket niveau er det passende at ligge, for at det er rart for alle at være i rummet? PDF’en kan bruges i egen organisation og må printes så meget I har lyst til, men IKKE deles med andre skoler eller institutioner. Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Materialet indeholder:

  • 2 stk PDF til print
  • Èn med ramme og én uden ramme

Jeg hedder  Tine Mathiesen, og jeg arbejder som inklusionsvejleder på en folkeskole, og er uddannet pædagog. Jeg har bred erfaring med specialpædagogik i skoleregi.

Jeg er visuelt orienteret og glad nybegynder i forhold til “grafik og pædagogik”.

Jeg arbejder med visuel understøttelse af undervisning, samtaler med elever og som mødeleder i forskellige sammenhænge.

Jeg er ikke så optaget af at lave stor kunst, men af at lave materialer, der VIRKER, og som gør en forskel i forhold til elevernes overblik eller retningen i en proces eller på et møde.

Motto: “PYT MED PERFEKT!

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/tines_tusher/

 

Betalingskort
Menu
Shop