Min nodebog

Dette kompendium er tænkt som et supplement til den almindelige metodebog. Kompendiet består af 39 opgaver inddelt i tre dele.

Normal pris:

50  kr

I første del koncentrerer opgaverne sig om en enkelt node i to oktaver. Her er der først en opgave hvor man lærer noden og grebene i to oktaver at kende. Bagefter følger en opgave med den enkelte node. I anden halvdel er alle opgaverne med blandede noder. Der er lette opgaver med tre noder og sværere opgaver med op til 7 noder. I tredje del er fløjtegrebene også inkluderet. Alle opgaverne her er nodelæsningsopgaver, men alle opgaverne indeholder også elementet grebsgenkendelse.

Kig endelig også forbi:

Fløjter på tværs har fokus på især instrumentalpædagogik og dansksproget undervisningsmateriale for fløjtenister og andre instrumentalister i alle aldre.

Initiativtagerne bag Fløjter på tværs er Anne Fontenay og Christina Enig, der begge har mere end 20 års erfaring som fløjtelærere for fløjteelever på forskellige niveauer og i alle aldre.

Fløjter på tværs henvender sig både til fløjteelever og -undervisere, men også til andre interesserede, der gerne vil i gang med at spille tværfløjte. Alle materialerne er også velegnet til andre instrumentalister og kan desuden bruges i den almindelige musikundervisning. Her kan du bruge alt det teoretiske materiale eller de enkle fløjtebøger hvor de blot bruger TooT-fløjten eller blokfløjten.

Du kan også kigge forbi:

Velkommen til Fløjter på tværs!

Betalingskort
Menu
Shop