Matematikoplæg – Indretning af værelse

Normal pris:

10  kr

Matematikoplæg med udgangspunkt i indretning af et værelse.

Eleverne skal tegne værelset, indkøbe inventar, lave et budget og stå for indretningen i målestoksforhold.

Afslut oplægget med korte fremlæggelser, plancher eller tegning af værelset i geometri-program.

Uddannet lærer siden 2004.

Linjefag i  matematik, samfundsfag, idræt og hjemkundskab. Har undervist i geografi så længe jeg kan huske.

 

Betalingskort
Menu
Shop