Margrete den 1. – Fra barnebrud til Nordens dronning

Opgaven, Margrete den 1 – fra barnebrud til Nordens dronning, er beregnet til 4.-6. klasses elever. Her kan eleverne bl.a. lytte til den unge Margrete, som på ingen måde er tilfreds med livet på kongeslottet i Oslo. Til opgaverne er også en lille lærervejledning bl.a. indeholdende forskellige links, fx. til dronningens mobiltelefon!

Normal pris:

0  kr

Gift som 10-årig, bo i et andet land end sine forældre også ende som hele Nordens hersker. Det fortjener mindst en opgave. Her skal eleverne starte med at sammenligne deres egen tid med middelalderens tankemåde ift. giftemål og barnets tarv. Herefter arbejdes der med kilder. Bl.a. skal eleverne radiotransmittere fra Kalmar Slot, hvor adoptivsønnen Erik krones som den første konge i Kalmarunionen. Sidst, men ikke mindst, skal der ses nærmere på Margretes gyldne kjole, som de sata…. svenskere har tyvstålet!

Materialet indeholder:

  • 6 siders elevhæfte/opgavesæt.
  • Lærervejledning med relevante links og gode idéer til videre undervisning.

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop