Månedsopgave januar redigeret PDF

Normal pris:

25.00  kr

Månedsopgaven er redigeret, og der er kommet lidt ekstra opgaver ind.

Opgaven beskæftiger sig naturligt nok om nytårstalen og Helligtrekonger.

Ellers er det den kolde og mørke tid, der indgår i teksterne, hvor der er tale om at læse og forstå,
finde ord, krydsord, skriveopgaver, talemåder etc..

16 A4 sider opgaver med svarark til de opgaver, det er relevant.

Forefindes også i en Word-udgave––

Klassetrin 4., 5. og 6. kl

Jeg har undervist siden 1998. Sidst i specialklasserækken med de ældre elever.
Det materiale, vi havde adgang til, syntes jeg var uoverskueligt for mine elever,
så jeg begyndte at fremstille mine egne materialer.

Måske andre kollegaer har samme oplevelse som mig, så derfor begyndte jeg at dele via BubbleMinds.

 

Betalingskort
Menu
Shop