Månedsopgave August Indskolingen 22

Månedsopgaven har august som omdrejningspunkt.

15 A4 sider til kopi

  • Danske kornsorter
  • Find ordene
  • Min sommerferie
  • Navneord
  • Ordjagt
  • Peters ferie – læs og forstå
  • Talemåder
  • Nogle af opgaverne kræver måske nok lidt voksenhjælp

Normal pris:

25  kr

Omdrejningspunktet for månedsopgaven er som nævnt august, og de aktiviteter, der foregår i denne måned.

Høst – kendskab til høsten før og nu. Kendskab til de 4 kornarter. I opgaven er der 2 QR-koder, som linker til Youtube, hvor de to melodier kan høres/synges med klassen.
Det er Marken er mejet og Nord og syd og øst og vest.

Skolestart i august og mulighed for skriftligt at fortælle om familiens ferie/aktiviteter.
Læs og forstå-opgave om Peters ferie i paris. Tekst med tilhørende spørgsmål.

Opgave omkring navneord, find ord og ordjagt – ord der på en eller anden måde relaterer til august. Talemåderne kan ligeledes henledes til august.

Nogle af opgaverne kræver måske nok lidt voksenhjælp enten af læreren eller forældrene. Men alt i alt en opgave, hvor man også kan få en snak med eleverne om høsten før og nu. Hvordan man levede dengang, og hvordan samfundet er i dag. To sange til gennemgang og sang fælles på klassen.

Her skal nævnes, at alle illustrationer er h.h.v fra PNG-tree, Pixabay, Pinterest, off. hjemmesider (lånte billeder). Alle er dog bearbejdet af mig i photoshop.

Jeg har undervist siden 1998. Sidst i specialklasserækken med de ældre elever.
Det materiale, vi havde adgang til, syntes jeg var uoverskueligt for mine elever,
så jeg begyndte at fremstille mine egne materialer.

Måske andre kollegaer har samme oplevelse som mig, så derfor begyndte jeg at dele via BubbleMinds.

 

Betalingskort
Menu
Shop