Læs, tegn og spil med homonymer!

“Læs, tegn og spil med homonymer” består af 4 pdf.er med spil og hæfte på 28 sider med varierede opgaver til mellemtrinnet og slutningen af indskolingen. Her er stof til både spille/læse-værksteder, individuelt arbejde og fælles samtale og opgaveløsning med udgangspunkt i homonymerne. Samtidig indeholder materialet sjove kreative opgaver i form af tegneaktivitet både i opgavehæftet og i form af den medfølgende skabelon til elevernes egen spil-fremstilling ud fra givne sætninger. Gennem alle opgaverne sættes sprog- og læseforståelse i spil.

Normal pris:

49  kr

Materialet indeholder:

  • Pdf som indeholder Homonymspil med 36 brikker hvoraf 24 er billedkort og 12 er tekstkort. Billederne er en slags rebus, hvorfra man skal gætte det tilhørende kort. Tekstkortene forklarer de to betydninger af homonymerne.
  • Pdf-hæfte – 28 sider med opgaver og øvelser omkring homonymer, herunder  ordbøjnings-opgaver.
  • Pdf.hæfte med løsninger til opgavernes evaluering.
  • Pdf som indeholder skabelon med tekst, hvortil eleverne skal tegne deres eget homonym-vendespil.

Om indholdet af pdf-hæftet:

  • Læs, forstå og koordinér! Opgaverne indeholder de 12 homonymer fra spillet med illustrationer af Julie Østergaard. Hvis eleverne løser disse opgaver, inden de spiller Homonymspillet, vil de have nemmere ved at spille. Så kender de nemlig brikkernes billeder og tekst, og hvordan de skal parres i stik. Opgaverne har i deres opbygning fokus på læseforståelsen, iagttagelse og koordinering.
  • Indsæt homonymer i tekst! Homonymerne fra side 1 – 4 skal indsættes i en tekst på de rigtige steder og bøjes, så de passer ind i teksten
  • Forstå teksten og tegn! Eleven skal tegne to betydninger af 8 nye homonymer, som er beskrevet i de gule ramme. Blyanten i de røde rammer viser, at eleven skal starte med at tegne det, der passer til den første (eller nærmeste) tekst i de gule rammer – Der tegnes en blyantstreg fra den røde ramme til den tilhørende tekst i den gule ramme – herefter tegnes blyantsstregen til næste tekst i rammen (som viser anden betydning af homonymet) og videre over til nærmeste grønne ramme, hvori denne teksts tilhørende tegning laves.
  •  Indsæt homonymer i små tekster! Homonymerne fra side 9 – 12 skal indsættes og bøjes så de passer ind i de små tekster.
  • Indsæt og bestem ordklasse på homonymer til dit eget spil! Her skal ordene til det elevproducerede homonymspil (skabelon i separat pdf) indsættes og bøjes, så de passer ind i de små tekster. Samtidig skal eleven bestemme om homonymet optræder som udsagnsord eller navneord dér, hvor de indsættes.
  • Bøj 50 navneord fra homonym-opgaverne! Her skal de 50 navneord fra materialet indsættes og bøjes, så de passer ind i sætningerne. Samtidig skal der krydses af om man har bøjet navneordet i ental/bestemt/ubestemt eller flertal/bestemt/ubestemt.

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop