Kineserlyde, hajlyden og fotoreglen – Mine læsenøgler

Normal pris:

35  kr

Her får du 3 huskenøgler med fokus på læsereglerne: hajlyden, kineserlyde og fotoreglen.

De 3 huskenøgler:

  • Hajlyden viser eleverne, hvilke bogstavsammensætninger, der giver lyden aj, ligesom i haj, og billedet + taleboblerne minder eleverne om lyden ajjjj (ligesom i “ej lad være!”), som hajen siger, når vi vil fange den. A-lyden skal faktisk en tur til halslægen (se a-lyden i vores læsenøgler: bogstaver med flere lyde).
  • Kinerserlyde giver eleverne en oversigt over de kineserlyde, som vi benytter mest i Danmark, og billedet minder dem om, at de skal “en tur til Kina” for at sige lyden.
  • Fotoreglen handler om ordgenkendelse og at oparbejde parate ordbilleder.  Eleverne lærer, at de gerne må “tage et billede” af ordet og gemme det i hukommelsen, for at huske det til næste gang. Eleverne kan sige KLIK, når de “tager billedet”. Nogle børn føler de snyder, når de genkender ord fremfor at lydere sig gennem ordet. Mind gerne eleverne om, at de her må “snyde” alt det de vil for at huske så mange ord som muligt.

De 3 huskenøglerne er en del af sættet “Mine læsenøgler”, som er læseregler og læsestrategier, der kan bruges i begynderlæsningen i 0.-2. klasse (find flere nøgler fra sættet ved at søge på “læsenøgler”). Forsiden til vores læsenøgler kan downloades seperat (gratis) her.

Det anbefales, at nøglerne lamineres og klippes ud, så de holder længere. De kan også printes i stort format som planche og hænges op i klassen.

HUSKENØGLER: Overordnet kalder vi alle vores kort for “Huskenøgler”. “Huskenøglerne” er laminerede kort i et fængende, æstetisk layout med korte, strukturerede informationer på.  “Huskenøglerne” hjælper eleverne med at huske, og de skaber overblik over den viden og læring, som gives i undervisningen. Princippet med alle “Huskenøglerne” er, at de løbende sættes i en nøglering, efterhånden som der undervises i stoffet. “Huskenøgle-sættet” er nemt at tilgå for eleverne og noget, som de har lige ved hånden ved opgaver. Det erstatter dermed massevis af løsark, hæfter og dokumenter og kan følge dem gennem hele deres skolegang.

“LÆSENØGLERNE” er huskenøgler, som præsenteres løbende for eleverne i 0.-2. klasse efter behov. Hver gang vi har gennemgået en læseregel, får eleverne den matchende læsenøgle i deres personlige nøglering, hvis de har brug for at øve sig på reglen. Når eleven mestrer læsereglen, er det meningen, at den skal fjernes fra nøgleringen, så der kun er de læsenøgler i spil, som barnet skal have fokus på. Derved bliver elevernes nøgler meget individuelle med afsæt i den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

“Læsenøglerne” er lige så meget et kommunikationsværktøj i samarbejdet mellem læreren og hjemmet, da forældrene kan følge med i, hvilke regler og strategier der er blevet undervist i og derved kan bruge dem i læsningen derhjemme. 

Betalingskort
Menu
Shop