JUL 4 Skriftlige opgaver – Katalog- og HV-digte

Normal pris:

20  kr

Katalog-digte

Materialet indeholder 2 filer til download og er på i alt 16 sider.

Materialet giver mulighed for at arbejde konkret med tillægsord og senere bruge dem i de medfølgende katalogdigte.

Det er sjovt for eleverne at arbejde med katalogdigte. De bliver bevidste om, hvilken betydning tillægsord har for en tekst. De kan lave søde, spændende, uhyggelige, rørende osv. katalogdigte gennem et bevidst valg af tillægsord. Efterfølgende kan der sættes fokus på tillægsord i deres skriftlige opgaver, således at de hele tiden har fokus på tillægsord og deres betydning.

Lærervejledning medfølger.

HV-digte

At arbejde med HV-digte er en sjov måde at skrive digte på. Der arbejdes ud fra spørgeordene hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor.

Digtet skal være kort og præcist.

En vigtig del her er også opsætningen af digtet. I kan sagtens samarbejde med billedkunstfaget.

Grundig lærervejledning medfølger.

Betalingskort
Menu
Shop