Jeg læser og forstår 3

0,00 kr

Opgaver til læsetræning, læseforståelse og arbejdet med ordforråd og sprogforståelse.

Materialet bygger på et basis ordforråd og er derfor også relevant og anvendeligt i undervisning af nyankomne/flersprogede elever.

Materialet indeholder:

  • 20 sider fordelt således:
    • 10×4 opgaver med enkeltord og tilhørende billeder
    • 5×4 opgaver med sætninger og tilhørende billeder
    • 5×4 kategoriopgaver (ord og billeder)

Flere ord og billeder går igen fra materialet “Jeg læser og forstå” og “Jeg læser og forstår 2”, men i nye opgavekombinationer. Nye ord, billeder og opgavetyper er ligeledes kommet til ?

Husk at indberette til CopyDan, hvis din skole er udvalgt til kontrolskole