Hvad skal jeg have med i skole?

Normal pris:

0  kr

Dette materiale er et 3 i 1. Materialet består af 3 materialer + et diplom.

  • Materiale nr. 1 kan bruges til udlevering, når et nyt barn starter i skolen. Det er udarbejdet til modtageklasse-elever, som ikke kender det danske skolesystem. Materialet  kan bruges som en del af et velkomstbrev, man udleverer ved det første møde..
  • Materiale nr. er den klassiske penalhustjek-seddel.
  • Materiale nr. 3 er en leg, hvor eleverne spille “krig”, hvor deres våben er deres penalhus.
  • Diplom, som kan bruges i forbindelse med materiale 2 og 3

Materialet indeholder:

  • Velkomstfolder “Hvad skal jeg have med i skole?” (4 ark, som kan samles til en booket/et hæfte)
  • PenalhusTjek – er lavet i to udgaver, ét til indskolingen og ét til mellemtrinnet
  • PenalhusKrig – 6 kort + joker
  • Diplom
  • Vejledning

De fire materialer: “Hvad skal jeg have med i skole?”, PenalhusTjek, PenalhusKrig samt Diplomet ligger i en redigerbar udgave, så de kan tilpasses.

Betalingskort
Menu
Shop