HALLOWEEN Plus og minus med figurer

Normal pris:

0  kr

Materialet indeholder:

  • 9 talark
  • 12 opgaveark med én opgave på hver
  • 1 svarark til hvis de tolv opgaveark bruges
  • 1 opgaveark med alle tolv opgaver på
  • 1 facitark

Version 1
Fordel talarkene rundt omkring i klassen. Print et opgaveark med alle tolv opgaver på pr. elev.

Version 2
Fordel talarkene og de tolv opgaveark med enkeltopgaver rundt omkring i klassen. Print et svarark pr. elev.

Eleverne bevæger sig rundt i klassen og finder talark med de figurer, der matcher figurerne i regnestykkerne. Herefter skal de indsætte talværdierne fra talarkene i regnestykkerne med halloween-figurer og udregne resultaterne.

© Julie Hardbo Larsen
Illustrationer: Creative Clips Clipart by Krista Wallden http://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden
Husk at indberette til Copydan, hvis din skole er udvalgt som kontrolskole.

Folkeskolelærer. Matematikvejleder. Underviser i matematik, fransk og madkundskab på en skole i Københavnsområdet.

Fagchef for matematik hos Lær for Livet, der er et læringsprogram for udsatte børn og unge. Her laver jeg materiale til og tilrettelægger matematikundervisningen på vores læringscamps.

Forfatter på Alineas materiale TURBO, der er målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen.

Har en forkærlighed for materialer og aktiviteter, der rummer elementer af leg, spil og bevægelse.

Jeg kan kontaktes på julie@hardbo.dk

Betalingskort
Menu
Shop