Giza-pyramiderne: Pyramide matematik

Normal pris:

0  kr

Matematikopgaver med udgangspunkt i de tre kongepyramider i Giza.

Opgaverne er lavet efter, at eleverne skal arbejde i 3-mandsgrupper. Hver elev, i de enkelte grupper, skal vælge en af de tre kongepyramide.
I grupperne skal eleverne udvælge opgaver, diskutere løsningsmodeller og så løse opgaverne individuelt, i tæt dialog med resten af gruppen. På den måde sikre man sig, at alle i gruppen deltager i arbejdet.

De fagfaglige områder i dette materiale er bl.a. trigonometri, forholdsregning og tidsudregning. Der er især fokus på problemløsnings – og modellerings kompetencen.

  • PDF-hæfte på 12 sider.

 

Betalingskort
Menu
Shop