Forholdsord opgaver + aktivitet

Materialet indeholder en plakat, 4 opgaver og en aktivitet.

Normal pris:

8  kr

Aktiviteten er rigtig god til at få en rigtig følelse for forholdsordene. Ormen og æblerne klippes ud. Eleven trækker et kort og skal så placere ormen rigtig i forhold til teksten på kortet.

Materialet indeholder:

 • Plakat/oversigt med 11 forholdsord
 • 4 opgaver:
  • Sæt streg under det rigtige ord
  • Hvor er ormen? Læs, tegn og skriv
  • Modsætninger
  • Læs og farv
 • Placér ormen aktivitet:
  • 8 kort
  • Orm og æble til udklip

Opgaver til udprint, samt laminerings materialer og spil.

Betalingskort
Menu
Shop