Evaluering af indlæring (0.klasse)

Normal pris:

0  kr

Materialet synliggør for dig som lærer og eleverne selv, hvor langt de er i deres dansk-faglige udvikling. Materialet giver dig overblik over elevernes faglige kunnen, og er en god indgangsvinkel til samtaler med forældre og elev om hvad de kan/ikke kan.

Materialet indeholder:

  • Div. ark, bla.: “Jeg er allerede god til…”, “Mine mål”, “Skriveudvikling”, “Bogstaver jeg kender” “Hyppige ord, jeg kender”, “Jeg kan læse…”og  “Jeg kan høre…”
  • Noteark til læreren
  • 4 små diplomer: “Jeg kender alle bogstaverne i alfabetet”, “Jeg kender alle bogstavernes lyde”, “Jeg kan læse de 120 ord” og “Jeg kan skrive små historier”
  • Vejledning
Betalingskort
Menu
Shop