Et undervisningsforløb til bogen Ditte Donut

Normal pris:

0  kr

GRATIS litteraturforløb til bogen “Ditte Donut” skrevet af Charlotte Lykke.

Bogen kan købes på bod.dk og på andre online bogportaler. Bogen vil i løbet af nogle uger være tilgængelig på ereolen.dk

Materialet er udarbejdet af Charlotte Lykke. Du må printe og gemme materialet til eget brug og naturligvis anvende materialet til din undervisning.

Husk at indberette til CopyDan, hvis din skole er udvalgt som kontrolskole.

Materialet indeholder:

  • Før- læsningsaktiviteter både mundtlige og skriftlige (elevark)
  • Mundtlige aktiviteter undervejs i forløbet
  • Skriftlige opgaver efter oplæsning af bogen (elevark)

Tak, fordi du hentede mit materiale. God fornøjelse.

Dansklærer, specialundervisningslærer og DSA-lærer i folkeskolen.

Jeg er forfatter til børnebøgerne “Ludwig møder Busheksen” og serien om “Ditte Donut”.

Betalingskort
Menu
Shop